Ms. N00b

Leges sine moribus vanae

Posted in politik, Trams, Uncategorized by msn00b on 09 september 2010

Är det inte lite intressant det där med att vi är så rädda för förföljare att de blir de förföljda? Att vi gillar olikhet så mycket att det är farligt att inte vara likriktad? Att uttrycket ”alla ska med” bara gäller vissa och att mångfald bara verkar eftersträvansvärt sålänge den inte är politisk. Att demokrati försvaras med odemokratiska medel?

Och i anslutning till detta, när vi ändå är inne på odemokratiska medel. Det har förekommit problem i det här valet som för tankarna till valfri bananrepublik ledd av kortvuxen herre i uniform. Dels räknades inte ett okänt antal röster, dels lämnades röster som bedömts som ogiltiga över på ett allt annat än lagenligt sätt vilket medfört att ogiltigheten inte kunnat kontrolleras i efterhand. Valarbetare har prickat av fel på röstlängderna vilket medfört att vissa kunnat rösta dubbelt och andra inte alls. När jag själv röstade råkade jag ut för att en valarbetare tyckte att det var ok att gå in bakom röstbåset medan jag stod där. Man kan lugnt konstatera att vi riskerar att ta demokratin såpass för given att vi glömmer att upprätthålla de regler som oraniserar den.

Så återigen – who’s watching the watchmen?

Annonser

11 svar

Subscribe to comments with RSS.

 1. Ninde said, on 27 september 2010 at 5:32 e m

  Hear hear. Nu är vi inne på områden där vi är ense igen..;)

 2. Ninde said, on 28 september 2010 at 10:20 f m

  Helt okej honey. Även om jag sett fram emot en debatt o tänker räkna det som vinst på walkover he he..;)

  Tack, fast så länge det bara är ett svepande hänvisande till ”det finns studier som” tycker jag det varken säger bu eller bä. Mer än att vi inte vet. Vi vet bara att immunskyddet utvecklas mellan 4-6 månader och exakt när är individuellt. Måste vara ett av de de svåraste områdena att forska på f.ö då det är så många andra faktorer att ta i beaktande när man jämför resultatet t ex mammans hälsostatus, miljömässiga riskfaktorer osv. Betvivlar inte att amning är ett beprövat sätt att föda upp barn på, som funkat i alla tider. Det som tillkommit idag är alla kemikalier vi har i omlopp i samhället, där skulle jag vilja se fler studier på hur/vad som går över till foster/bröstmjölk och en diskussion om det. I stil med bromerade flamskyddsmedel osv. Det tycker jag borde vara betydligt angelägnare att diskutera…

  För egen del? Tja.. Har man riktig otur kanske man själv hamnar där en dag. Med villa volvo o allt. Vem vet? Sj då? 😉

 3. msn00b said, on 28 september 2010 at 10:42 f m

  Vinst på walk-over?! I he-vete, se det som en korrespondans i väntan, lite old school sådär.

  Visst är det i just det uttalandet ett svepande hänvisade till ”det finns studier som”, den ursprungliga artikeln fanns publicerad i tidnignen Barnläkaren men den länken funkar inte längre. Vill man så kan man dock säkerligen leta rätt på studierna det hänvisas till. Sedan kan jag tycka att det inte är mindre svepande att visa på de goda resultat som amningen har när inte de studierna uppvisar konsekventa resutat heller…

  Det jag skrev i inlägget står jag dock fortfarande fast vid, nämligen att så fort föräldraförskringen kommer på tapeten så dras amningen upp trots att det är en försvinnande liten del barn som klarar sig näringsmässigt på enbart amningsmjölk efter fyra månders ålder. Och ja, vänsterns paroll har alltid varit individen på bekostnad av förtjänsten för den stora massan så jag förstår itne alls varför Ohlys uttalande var varken upprörande eller förvånande.

  Ang. mig själv? Jag har redan kombi (men fy fan, volvo vill jag inte ha) och vovve. Villa känns inte som ett alternativ just nu men jodå jag tror nog att vi skaffar hus framöver. Tant vill ha fruktträdgård.

 4. Ninde said, on 28 september 2010 at 1:50 e m

  He he jag visste väl att du skulle nappa på den kroken..;)

  ”Så fort föräldraförsäkringen kommer på tapeten så dras amningen upp…”? Eh ja. Det kan inte möjligen bero på att en utifrån påbjuden tvångskvotering komplicerar tillvaron rätt mycket för de som väljer att amma sina barn länge då om man ska gå på vad många föräldrar själva säger? För att amning, om jag är korrekt underättad inte alltid är någon picknick utan en rätt krävande sysselsättning som kanske inte alltid låter sig slängas in på en fikakvart mellan börsmötena/långflygningarna eller vad nu den ammande föräldern istället skulle sysslat med. De flesta jag känner som fått barn nyligen o där amningen funkat har ammat mellan 5 o 6 mån utan att ge annat iaf. Men det är inte det som är poängen.

  Det spelar väl mindre roll i sammanhanget hurvida det är sex månaders helamning eller om det nu skulle råka funka att trycka i just den ungen annan mat tidigare eller köra komjölkpulver rakt av från dag ett. Själva poängen är att varken du, jag eller fyllot i parken är mer lämpad att bestämma det än föräldrarna själva…

 5. Ninde said, on 28 september 2010 at 1:50 e m

  ..and btw. I’m soo with you on the fruktträdgård! 🙂

 6. msn00b said, on 28 september 2010 at 2:45 e m

  Ja visst nappade jag på kroken, med vidöppna ögon dessutom. Min brasklapp gällde att jag inte kan lova en intensiv debatt som utspelar sig särskilt snabbt eftersom jag har mycket annat vid sidan av som kräver min uppmärksamhet, engagemang och framförallt lust 🙂

  Jag håller inte med dig alls om att den allmängiltiga poängen är att ”varken du, jag eller fyllot i parken är mer lämpad att bestämma det än föräldrarna själva…” Det är en åsikt, eller om man så vill, din poäng.

  Min åsikt är att visst är det ena sidan av myntet, men andra sidan av myntet är att vi har ett arbetsklimat och ett samhälle som kategoriskt missgynnar kvinnor generellt på grund av att en majoritet av kvinnor och familjer väljer att inte dela lika på föräldraledigheten. För att motverka synen på kvinnan som en barnfödarmaskin som inte är lika produktiv att anställa som en man så är en lagstadgad lika delad föräldraledighet i högsta grad logisk eftersom den de facto tar bort själva anledningen till att missgynna kvinnor i frtil ålder i högre grad än män i fertil ålder. Amning be damned. Vill man sedan lik förbannat ta hela föräldraledigheten själv, eller en större andel som en konsekvens av att man t ex vill amma längre än sju månader så fine – men ett samhälle som säger sig stå för jämlikhet med lika skyldigheter och lika rättigheter behöver kanske inte sponsra det individuella valet med en föräldrapenning?
  Lika skyldigheter, lika rättigheter och ja, där tycker jag att denna totala hysteri angående att man då kanske inte kan amma i mer än sju månader på statens bekostnad är både överdriven och fånig.
  Kan man anpassa allmänna system till alla? Nej. Och sju månader som det då skulle gälla är inte en orimligt kort tid, som du själv skriver angående dina bekantas amning så ammar de allra flesta i max sexmånader och då är det oftast inte helamning vi pratar om heller om jag skall tro mina egna bekanta.

 7. Ninde said, on 30 september 2010 at 4:37 e m

  Nej. Fan. Skrev ett långt svar till dig o så gick hela eländet ner innan jag han sända. Blir ett inlägg nån dag om jag får mer tid. Men snabbt då… Amningen syftade på 5-6 mån helamning. Delamning (heter det så?) 1 år. Eller 2 år. Eller i vissa fall bara några veckor eller ingen amning ö.h.t. Her choice. Än så länge iaf..

  I korthet. Kämpar hellre för ett arbetsliv som även inkluderar kvinnor.* Kvinnor som blir gravida, föder barn o ammar. Det borde för bövelen få plats i ett rikt samhälle. Tar du bort amningen ur ekvationen har du fortfarande potentiellt produktivitetsnedsättande graviditet o barnafödande. Om vi inte ska outsorsca det med o låta fattiga surrogatmammor i tredje världen ta alla fysiska risker åt oss för att inte riskera att sänka vår prestanda i jämförelse med the average man.

  Och då har vi inte ens kommit in på hur helfel tvångskvoteringen kan slå. Är det jämnlikhet att kvinnliga företagare som inte kan vara lediga i månader ska gå i kk om de skaffar barn för att pappan/partnern inte får ta större delen av ledigheten?
  Eller jämnlikhet om den ena partnern som kanske är direkt olämplig att vara hemma o ta hand om ett litet barn tvingas göra det. Isåfall kan det vara för min del.

  Har aldrig uppfattat planerad långledighet som ett problem på de ställen där jag arbetat. Vab däremot..speciellt om det är den kvinnliga kollegan som drar vab lasset ensam.. Men det är tydligen inte viktigt i den officiella politiska diskussionen som bitit sig fast i några ynka månader.

  * Och invandrare. Och alla halta o lytta som nu utförsäkras till en värld där alla halvfartsjobb rationaliserats bort.

 8. Ninde said, on 01 oktober 2010 at 9:39 f m

  ..och ska vi börja snacka lika rättigheter o lika skyldigheter ska föräldradagarna för kvinnans del börja ticka när hon är 100% arbetsför igen efter förlossningen. Tills dess ska hon ha sjukpenning.

 9. msn00b said, on 01 oktober 2010 at 10:07 f m

  kort svar, har inlämningsuppgift jag sliter med idag.

  1) Jag har inte rationaliserat bort amningen ur ekvationen, jag har påpekat att jag inte tycker att det är rimligt att en lika delad föräldraförsäkring skall stå och falla med att vissa människors amningsval när man ju ändå kommer ha sju månader per förälder dvs full amningsfrihet i sju månader.

  2) Ja, så är det tyvärr, det finns alltid potentiellt människor som hamnar i kläm. På samma sätt som människor hamnar i kläm med det nuvarande systemet. Och skulle hamna i kläm oavsett vilka regler vi skulle välja att införa. Eller menar du att människor inte hamnar i kläm idag? Eller att de människor som gör det förtjänar att hamna i kläm lite mer än de som skulle hamna i kläm om vi ändrade relgerna?

  Kort sagt, ja det är jobbigt att ändra normerade samhällsstrukturer, särskilt sådana vi socialiserats till att tro är ”naturliga” eller ”som det skall vara”. Därav det gamla goda talesättet ”hellre den djävul man känner”.

  Att därtill ta steget till att skriva att du aldrig uppfattat planerad långledighet som ett problem på de ställen där du arbetat är säkerligen sant, men om du ursäktar, också ett lite smalt perspektiv.
  Samhällsstrukturellt sett har vi en arbetsdelning där kvinnor i oerhört mycket högre grad än män efter föräldraledigheten går ner i arbetstid för att få det att gå ihop med dagistider etc. Detta reflekteras i lönekuvertet, i avancemangsmöjligheterna och slutligen i pensionen. En stor anledning till att det är just kvinnorna som är de som jobbar deltid efter att de fått barn är att de haft hela föräldraledigheten, de kan rutinerna, det finns en vana i familjen att det är så man gör och ja, för att bryta detta mönster så tror jag att det måste till en ändrard lagstiftning.

  Angående din andra kommentar kunde jag inte instämma mer, om jag fick bestämma så hade vi dessutom gjort föräldrapenningen och havandeskapspenningen pensionsgrundande vilket i mångt och mycket hade undvikt den strukturella kvinnofälla jag beskrivit ovan.

  Du brukar fråga mig om länkar när jag kommr med påståenden och i detta fallet rekommenderar jag starkt socialpsykologisk och genusvetenskaplig forskning. Foucault gör en intressant analys om hysteriseringen av kvinnors kroppar som belyser maktstrukturer i samhället, även Lena Gemzöe (titel: feminsim)skriver bra och förhålller sig särskilt till arbetsdelningen som faktiskt marx tog upp första gången (dock utan feministisk utgångspunkt) Stainton& Rogers och Stainton & Rogers (titel: genuspsykologi) (jo de heter så på riktigt) sammanfattar på ett övergripande sätt genusvetenskapliga synsätt och jämlikhet på samhällsnivå ur en mängd vinklar. Lévi-Strauss skriver ruggigt intressant om skapandet av könen som samhälleliga motsatser men det tas upp i Gemzöes text så den behöver man inte förhålla sig till separat.

  Fan nu blev det ju inte kort alls, got to work!

 10. Ninde said, on 11 oktober 2010 at 2:49 e m

  ..och jo. Har inte lämnat walkover. Har bara så himla mkt att göra. Svar kommer!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: